• Sportuj a odpočívej

    články o sportu a relaxu nejen v okolí Harrachova

Požární uzávěry jsou personální i průmyslové

Požární odolnost, požární ochrana nebo požární hlásiče, to všechno jsou zařízení a nezbytná opatření, která zachraňují lidské životy, proč? V dobách minulých neexistovala natolik sofistikovaná opatření nebo elektronické zabezpečovací systémy s řadou čidel, které dokáží signalizovat požár již v jeho zárodku a úmrtnost a rozsah škod byly mnohokrát fatální. Dnes se situace značně zlepšila a k tomu dopomohly také požární uzávěry.

požární uzávěry

Co způsobuje požár?

Hoření je oxidační reakcí, která produkuje světlo a obrovské teploty, mnohdy několik tisíc stupňů Celsia. Pokud není včas detekován a hašen, hrozí značné majetkové škody a také ohrožení zasažených lidí na zdraví. Právě počáteční fáze je nejdůležitější, zejména proto, že požár nedosahuje takové intenzity a poměrně snadno se likviduje.

Požární ochrana a odolnost konstrukcí

Aby bylo jasně vymezeno (kdo? Co? Jak?) existuje soubor nařízení pod názvem Požární ochrana, tedy zákon č. 133/1985 Sb. Aby byl dodržován je pod dohledem orgánů a složek. Zákon se stará o správu platných předpisů, která se starají o ochranu před požáry.

Naopak požární odolnost stavebních konstrukcí je schopnost odolávat účinkům požáru. Během experimentů se sledují tyto parametry:

  • narušení únosnosti,
  • narušení stability a celistvosti,
  • narušení izolačních schopností.

Při testech požární odolnosti se měří zejména doba (minuty), po kterou musí být schopny stavební prvky odolávat účinkům požáru bez porušení jejich funkce neboli mezních stavů. Výsledkem je mezní stav + požadovaná doba. Mezní stav požární odolnosti zohledňuje typ konstrukce:

  • Nosný,
  • Nenosný.

Protipožární uzávěry

Představme si objekt v plamenech, co nás zachrání? Pravděpodobně asi nějaká zábrana, která nás bude po určitou dobu oddělovat od toxického kouře a vysoké teploty. Tato doba je pro přežití důležitá, protože je možné se evakuovat z hořícího objektu. Právě požární uzávěry slouží k rozdělení objektu na jednotlivé požárními úseky, které splňují přísné normy a mnohdy jsou vybaveny samouzavíracím systémem, kouřotěsností a napojení na centrální EPS.

požární uzávěry

V místech, kde není potřeba striktně požární uzávěry s autonomním zavíráním, je možné instalovat neotvírané uzávěry v podobě nadsvětlíků nebo bočních prosklení. Rozhodujícím parametrem je hodnota, tedy 1,5násobek otvíravé části a zároveň celý otvor včetně otvíravé části nepřekročí 6 m2.

Chcete zde publikovat článek, nebo získat zpětný odkaz?

Kontaktujte nás e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.